Home   l   Garantie   l   Zakelijke    l   Privacybeleid   l   Reparatie inzenden   l   Algemene voorwaarden   l   Contact
 
 
 
Privacyverklaring
 
 
ISN Service streeft ernaar diensten van een hoge kwaliteit te leveren, waarbij betrouwbaarheid een belangrijke factor is.
Respect voor de privacy van onze klanten en een zorgvuldige omgang met hun persoonsgegevens zien wij als belangrijk onderdeel van de betrouwbaarheid van onze diensten. Hierna vindt u algemene informatie over hoe wij met uw gegevens omgaan. Waar nodig vindt u per dienst of product een aanvullende privacyverklaring waarin meer specifiek wordt aangegeven welke gegevens worden vastgelegd en waarvoor zij worden gebruikt.

Gebruik aanmeldingsgegevens
Om gebruik te kunnen maken van onze producten en diensten moet u meestal een aanmeldingsprocedure doorlopen, waarbij u gevraagd wordt een aantal gegevens in te vullen zoals naam, adres, woonplaats, postcode, e-mailadres en inlogcode van uw toestel. Deze aanmeldingsgegevens worden in de eerste plaats gebruikt om in het kader van onze dienstverlening informatie te kunnen mailen en om te factureren.

E-mailadres
Uw e-mailadres wordt alleen gebruikt om uw reparatieopdracht te kunnen afhandelen en voor eventuele klachtafhandeling.
 
Beveiliging
ISN Service besteedt vanwege de aard van de dienstverlening en het vertrouwen dat men in haar dienstverlening moet kunnen stellen veel zorg aan technische en organisatorische vormen van beveiliging van uw gegevens.
 
Toegang tot uw toestel
ISN Service heeft gezien de aard van de dienstverlening vaak toegang nodig tot het te onderzoeken / herstellen toestel.
De meeste toestellen hebben de mogelijkheid deze te beveiligen met een toegangscode en/of wachtwoord. Deze informatie hebben we nodig om toegang tot het toestel te verkrijgen en een diagnose te kunnen stellen. Deze toegangscodes worden niet geregistreerd door ons.

Ontvangers van gegevens
Uw gegevens die door ISN Service worden gevraagd en gebruikt, zijn toegankelijk voor de medewerkers van ISN-Service, die de gegevens nodig hebben bij de uitoefening van hun functie. Er zijn in beginsel geen externe partijen die de gegevens ontvangen. Het kan voorkomen dat op grond van een wettelijke verplichting of een geschil incidenteel de gegevens aan externe partijen ter beschikking moeten worden gesteld.

In het kader van een fusie of overname of van faillissement of surseance van betaling kan het nodig zijn dat derden toegang krijgen tot de gegevens of de gegevens ter beschikking krijgen gesteld.

Wijzigingen
Belangrijke wijzigingen in deze privacyverklaring worden op deze website bekend gemaakt.

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

Copyright 2020 ISN-Service Alle rechten voorbehouden.

Het Apple logo alsmede de naam iPhone, iPod en iTunes zijn eigendom van Apple Inc